• Бесплатно
    Санбуҳапурам маликаси

    Эътиборингиза ҳавола этилаётган “Санбуҳапурам маликаси” афсонаси 800 йил аввал тамил тилида битилган энг кўҳна оғзаки ижод обидаларидан бири ҳисобланади.

    Подробнее