• 5 000 сум
  Robinzonlar haqiqatda bo'lganmi?

  Siz kutgan kitob. Farzandlarimizning "Nega" degan savollariga javoblar.

  Подробнее
 • 5 000 сум
  Toshbaqa va mеn

  Bolalar uchun ajoyib kitobni taklif etamiz.

  Подробнее
 • 3 000 сум
  Uchar gilam uchadimi?

  Uchar gilam faqat ertaklarda bo’ladimi? Vaqti kelib uchar gilamni ham uchira oladigan bir avlod etishib chiqadiki – u bilimga chanqoq, izlanuvchan, vaqtning qadriga yetadigan avlod bo’ladi!

  Подробнее
 • 4 000 сум
  Сеҳрли китоб ёки Ҳитопадеша

  Жаҳон мумтоз адабиёти хазинасидан яна бир намуна.

  Қадимий ҳинд афсоналари тўплами

  Подробнее
 • 3 500 сум
  Buyuklar ham bola bo’lishgan

  Bolalar uchun yana bir adabiyot

  Подробнее
 • 2 500 сум
  Olqish ko'chasidagi maktab

  XIX asrdagi maktabi ibtidoiyaning birinchi sinf shogirdi mulla Meliboy Rajabboy o'g'li o’z daftarida nimalarni yo’zgan edi? Yapon mo'jizasining ibtidosi maktabdan boshlanadimi?

  Подробнее
 • 3 000 сум
  G'aroyib kompyutеr

  Ushbu to'plamdagi “G'org'oyibdagi g'aroyib kеcha” hikoyasi o'z nomiga munosib – g'aroyib bir yangi shaklda yozilgan. Siz bundan oldin o'qigan asarlaringiz mazmunini darrov tushungansiz yoki quvongansiz. Bu hikoyani o'qib esa ajablangan bo'lishingiz mumkin. Ko'zoynagi kim bo'ldi, Simyog'ochi kim ekan dеb o'yga tolgandirsiz.

  Подробнее
 • 3 000 сум
  Дўстликка садоқат

  Жуда қадим замонда жаҳонга номи машҳур ва маъруф бўлган муқаддас Бҳагиратҳи  дарёси бўйида бунёд этилган азиз ва мукаррам Паталипутра  шаҳрида Сударшан, яъни “Аниқ кўра билувчи” исмли қудратли рожа  ҳукмдорлик қилган экан.

  Подробнее
 • 3 500 сум
  Савдогар Фаррух Бек ва унинг доно тўтиси ҳақидаги қисса

  Азим ва шавкатли Ҳиндистоннинг катта бир шаҳарида Фаррух Бек исмли бир бадавлат савдогар ўзининг моҳпорадек завжаси билан аҳил-иттифоқ яшар экан. Унинг ақл бобида тенг йўқ бир тўтиси ҳам бўлган экан. Савдогар не мушкул ишга қўл урса, албатта тўтиси билан машварат қилар экан. У қачон бирор-бир тансиқ, хушлуқум таом еса, ёки тотли шарбат ичса, албатта қушига ҳам илинар экан.

  Подробнее
 • 6 000 сум
  Muhabbat sehri

  Qadim zamonlarda tubsiz jarliklar, tik qoyali sarbaland tog‘lar va o‘tib bo‘lmas asriy o‘rmonlar bilan o‘ralgan ovloq va fusunkor tog‘ yonbag‘rida musichadek beozor cho‘pon qavmi yashagan ekan. Tog‘ning janub tomondagi pastliklarida yashaydigan daroz qadli, egniga po‘lat sovut kiygan allaqanday kimsalar osmono‘par tog‘lar oshib, sukunat og‘ushida yastanib yotgan vodiyga bostirib kelishibdi. Ular bu o‘lkaga qachon va qay yo‘l bilan kelib qolganini hozirgacha hech kim eslay olmas ekan.

  Подробнее
 • Бесплатно
  Халифа Ҳорун ар-Рашид

  “Минг бир кеча” эртаклари ўзида акс этган мавзуларнинг кўплиги, беназир тарихий-қадр қиммати билан ҳам жаҳон адабиёти миқёсида алоҳида ўрин олган, дунё ҳалқлари орасида шуҳрат қозонган.
  Эҳтиборингизга ҳавола этилаётган Халифа Ҳорун ар-Рашид билан боғлиқ ибратли афсона қадимий адабий обида бўлмиш “Минг бир кеча” китобидан танлаб олинган.

  Подробнее
 • 4 000 сум
  Синдбод Баҳрийнинг ғаройиб саргузашти

  Ҳикоя қиладиларки, қадим замонида муаззам Бағдод шаҳрида Синдбод исмли бир ҳаммол бўлган экан. У ниҳоятда камбағал, ночор бўлиб, оғир юкларни ташиб юриб кун кечирар экан. Иттифоқо, жуда иссиқ кунларнинг бирида Синдбод юк кўтаравериб чарчаб, терлаб кетибди.

  Подробнее